شرایط بازگشت کالا

مشتریان گرامی در شرایط زیر میتوانید محصول خریداری شده را به فروشگاه بازگشت دهید

1 . در صورتی که به هر دلیلی از خریدتان منصرف شده اید در شرایطی که بسته بندی محصول باز نشده باشد میتوانید مرسوله را به فروشگاه آرکاتویز باز بفرستید و وجه پرداختی خود را پس از رسیدن بسته به فروشگاه دریافت نمایید . در این حالت هزینه پست جهت بازگشت محصول بر عهده مشتری خواهد بود .

2 . در صورتی که مشخصات محصول دریافتی با آنچه در سایت فروشگاه آرکاتویز درج شده است متفاوت باشد. در این حالت هزینه پست جهت بازگشت محصول بر عهده فروشگاه خواهد بود.

3 . اگر محصول دریافتی از لحاظ ظاهری و یا فنی دارای ایراد باشد . در این حالت هزینه پست جهت بازگشت محصول بر عهده فروشگاه خواهد بود.

4 .مقتضی است در هنگام دریافت بسته از مامور پست بسته را بخوبی بررسی کرده و در صورت پاره شدگی بسته و یا فشار مشهود و له شدگی از گرفتن بسته خودداری کنید ، لذا در صورت دریافت بسته ی ناسالم و وجود شکستگی در کالا بازگشت کالا پس از تایید مامور پست امکان پذیر خواهد بود .